Konto Freemium T-Mobile Usługi Bankowe

Zarabiaj korzystając z konta – tak po prostu!

Bonus! 5% zwrotu wartości zakupów wykonanych kartą debetową lub kredytową! Dzięki temu na Twoje konto może wrócić nawet 15 zł każdego miesiąca.

0 zł za konto i kartę do konta - wystarczy, że użyjesz karty do konta albo karty kredytowej i zrobisz nią zakupy na min. 200 zł miesięcznie.

Otwórz konto
Otwórz konto
Otwórz konto

Usługi bankowe świadczy: Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

Zwrot 5% (maksymalnie 15 zł miesięcznie) dotyczy operacji bezgotówkowych dokonanych kartą, rozliczonych w danym miesiącu kalendarzowym. Zwrot może być wypłacany maksymalnie przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym został wypłacony po raz pierwszy - aby utrzymać prawo do wypłaty zwrotu w kolejnych miesiącach należy posiadać przynajmniej jeden, aktwyny produkt kredytowy. Promocją może zostać objęty wyłącznie jeden rachunek. Szczegóły w Regulaminie promocji "Zwrot za zakupy dla Klientów T-Mobile Usługi Bankowe", dostępnym na www.t-mobilebankowe.pl .